AUDYTOR
Danuta Piktel 

firma audytorska nr ewid. 3210
z siedzibą w Olsztynie
 NIP: 739-109-23-16, REGON: 280189813

O firmie
Usługi
Kontakt
Polityka plików cookies
 
   
 
 

  
  Usługilines  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Audyty funduszy unijnych
  • Przeglądy ksiąg
  • Wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych
  • Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

 
 
 

 
Copyright (c)2017 audytor.olsztyn.pl